Τι είναι ο φυσιολογικός τοκετός ;
Τι είναι ο φυσιολογικός τοκετός ;
4 Απριλίου, 2019
Φυσιολογικός τοκετός - Διαδικασία
Φυσιολογικός τοκετός – Διαδικασία
4 Απριλίου, 2019

Φυσιολογικός τοκετός – Κόστος

Φυσιολογικός τοκετός - Κόστος

Φυσιολογικός τοκετός – Κόστος

Το κόστος ενός φυσιολογικού τοκετού μπορεί να είναι ελάχιστο καθώς απαιτεί και ελάχιστη νοσηλεία.

Συγκεκριμένα ξεκινά από μία (1) ημέρα με κόστος από 1000 ευρώ για το νοσοκομείο. Στη τιμή περιλαμβάνεται η επισκληρίδειος άσχετα αν πραγματοποιηθεί ή όχι.Επίσης να τονισθεί ότι η προσφορά της μίας (1) μέρας, την ώρα που γράφεται το άρθρο, αφορά μόνο το νοσοκομείο Μητέρα από τα μεγάλα ιδιωτικά μαιευτήρια ενώ τα υπόλοιπα απαιτούν παραμονή τουλάχιστον δύο (2) ημερών.

Το κόστος του πλήρους πακέτου τριών (3) ημερών κυμαίνεται στα 1550-1700 ευρώ ποσό που μπορεί να αποφευχθεί λόγω της καθαρότητας του φυσιολογικού τοκετού.

Επίσης πλεονεκτεί σαφώς της καισαρικής τομής η οποία ως χειρουργείο απαιτεί την παραμονή τουλάχιστον τριών (3) ημερών με κόστος στα 1600-1900 ευρώ που μπορεί να μειωθεί και σε δύο (2) μέρες με αντίστοιχη μείωση και του κόστους κατά 300 περίπου ευρώ αλλά καλό είναι να αποφεύγεται για λόγους ασφαλείας.

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν το ίδιο είτε πρόκειται για φυσιολογικό τοκετό είτε για φυσικό τοκετό στο νοσοκομείο είτε για Vbac (φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, με μικρές διακυμάνσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο).

Οι παραπάνω τιμές προφανώς αφορούν ιδιωτικά μαιευτήρια και όχι δημόσια στα οποία ναι μεν το κόστος μπορεί να είναι μηδενικό αλλά υστερούν σε δυνατότητα επιλογής τυπικά προσωπικού Ιατρού αλλά αντιμετώπιση από τον εκάστοτε εφημερεύοντα, αδυναμία τις περισσότερες φορές πραγματοποίησης επισκληριδείου η οποία έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικό όπλο για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός φυσιολογικού τοκετού, έλλειψη εγκαταστάσεων υλικών και υποδομής γενικότερα που καθιστά τη παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών μη εφικτή.
Είναι προτιμητέο λοιπόν το ιδιωτικό σύστημα υγείας λόγω καλύτερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών και γιατί όπως λέει ένας βασικός νόμος του εμπορίου ‘το φθηνό κοστίζει’.

Τέλος ο φυσικός τοκετός στο σπίτι ΔΕΝ προτείνεται γιατί ενώ πλεονεκτεί οικονομικά αφού δεν έχει έξοδα νοσοκομείου, έρευνες ωστόσο έχουν δείξει πως ανεβαίνει τρεις φορές η θνησιμότητα μητέρας και νεογνού οπότε ενδείκνυται ο τοκετός στο ασφαλές περιβάλλον του νοσοκομείου.

Comments are closed.