δεύτερος φυσιολογικός τοκετός

5 Απριλίου, 2019
Δεύτερος Φυσιολογικός τοκετός

Δεύτερος Φυσιολογικός τοκετός

Ο δεύτερος φυσιολογικός τοκετός είναι θεωρητικά ευκολότερος και γρηγορότερος από τον πρώτο στατιστικά μιλώντας πάντα. Λόγω του γεγονότος πως το γεννητικό κανάλι είναι πλέον πιο ανοικτό […]